Plant Based Protein โปรตีนพืช ยี่ห้อไหนดี ปี 2024

จีระชัย กาญจนพฤติพงศ์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล.2529.การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟางหญ้าหมักยูเรียกับฟางข้าว ราดสารละลายยูเรีย-กากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับวัวนมรุ่นเพศผู้ รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ในปัจจุบันมีการคำนวณหาค่า โปรตีน ที่ร่างกายต้องการต่อวันหลายแบบ มีทั้งใช้ค่าอายุเป็นตัวตั้ง และการใช้ค่าน้ำหนักเป็นตัวตั้ง ซึ่งวันนี้แอดจะมาพูดถึงการใช้น้ำหนักเป็นตัวตั้ง ว่าคนหนึ่งคนต้องการ โปรตีน อยู่ที่เท่าไหร่ต่อวัน แถ่น แถ่น แท้นนน….

Read More

โรคขาดโปรตีนและแคลอรี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เหตุผลที่ต้องคำนวณเป็นมื้อ …เพราะเค้าบอกว่าการแบ่งทานเป็นมื้อ ๆ เพื่อให้การดูดซึมที่สมบูรณ์ นำไปใช้ได้ทั้งหมด ไม่ใช่กินเกินร่างกายดูดซึมได้ แล้วถูกขับทิ้ง แบบว่าเสียดายของ..อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะ เอาแบบง่าย ๆ หน่อยก็ 1 วัน อย่าต่ำกว่า zero.eight กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเนอะ.. จีระชัย กาญจนพฤติพงศ์…

Read More